Պետպատվեր

2016թ. պետական պատվերի բյուջետային գումարների սպառման պատճառով «Բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերի» հերթագրումը դադարեցվում է։

2016թ. պետական պատվերի բյուջետային գումարների սպառման պատճառով «Զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց» հերթագրումը դադարեցվում է։

Նորություններ