Գլխուղեղի, գանգի, պարանոցային հատվածի ՀՏ

Գլխուղեղի բազմապարույր համակարգչային տոմոգրաֆիան որպես կանոն իրականացվում է առանց կոնտրաստային նյութի ներարկման, բայց առանձին ցուցումների դեպքում օրինակ՝ ծավալային գոյացությունների, հնարավոր է կարիք լինի կոտրաստային նյութի կիրառման: Գլխուղեղի ԲՊՀՏ իրականացնում են, եթե առկա է գլխուղեղի ՄՌՏ հետազոտության հակացուցում, ինչպես նաև գլխուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարումների դեպքում (ինսուլտ), գլխի վնասվածքների վաղ շրջանում՝ բացառելու կամ պարզելու գանգի ոսկրերի կոտրվածքները: Վիլիզյան օղի անոթների գնահատումն անհնար է առանց բոլյուսային...

Վիրտուալ ՀՏ հետազոտություններ

Մեր կենտրոնում իրականացվում է հաստ աղիքի վիրտուալ կոլոնոսկոպիա, որի ընթացքում  գնահատվում է հաստ աղիքի վիճակը: Այս հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի հաստ աղիքը լիովին դատարկ լինի, այդ նպատակով պացիենտին նշանակում են մաքրող հոգնա կամ Ֆորտրանսի կիրառում: Բացի այդ, անհրաժեշտ է հետազոտությունից 2-3 օր առաջ պահպանել դիետա, որը կիջեցնի կղանքի և գազերի առաջացումը: Մանրանզնին ինսուֆլյացիայից հետո (օդի միջոցով փքում) իրականացվում է պացիենտի հետազոտություն՝ մեջքի և որովայնի վրա պառկած դիրքում: Հետազոտության ընթացքում...

ՀՏ անգիոգրաֆիա

ԲՊՀՏ անգիոգրաֆիան օրգանիզմի անոթների բազմապարույր համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն է՝ 80-120մլ ռենտգեն կոնտրաստային նյութի  ներերակային բոլյուս ներարկման միջոցով (ճնշման տակ էլեկտրոնային ներարկիչի միջոցով): Հետազոտությունը գործնականում ոչ ինվազիվ է` ի տարբերություն դասական ռենտգեն սելեկտիվ անգիոգրաֆիայի, քանի որ  ներերակային կատետրի տեղադրումից բացի, որևէ այլ մանիպուլյացիա չի նախատաեսվում: Հետազոտությունն իրականացվում է կարճ ժամանակահատվածում, ստացված տեղեկատվությունը հնարավորություն է տալիս գնահատել  անոթային համակարգն...

Որովայնի խոռոչի, հետորովայնամզային տարածության ՀՏ

Բազմապարույր համակարգչային տոմոգրաֆիայի (ԲՊՀՏ) առավելությունները, որպես ախտորոշման մեթոդ Շնորհիվ բազմապարույր համակարգչային տոմոգրաֆիայի բարձր թողունակության, շատ նեղ շերտերով ռենտգեն ալգորիթմների կիրառման հնարավոր է տեսնել մի քանի միլիմետր չափի փոփոխությունները և բացահայտել ախտաբանական պրոցեսները ամենանվազագույն փուլում:Ժամանակակից ռենտգեն կոնտրաստային նյութերի կիրառումը ռենտգենի դեպքում զգալիորեն մեծացնում է հյուսվածքների հակադրությունը և թույլ է տալիս իրականացնել տարբեր գոյացությունների դիֆերենցիալ ախտորոշում: Այդ իսկ պատճառով բացահայտվող...

Հոդերի և ոսկրերի ՀՏ

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)занимает особое место среди лучевых методов диагностики, получила широкое применение в медицинской практике и стала неотъемлемой частью диагностического исследования многих органов и систем при изучении их патологических изменений.Компьютерная томография обладает рядом преимуществ, прежде всего, высокой чувствительностью по сравнению с обычным рентгенологическим исследованием, что позволяет:отдифференцировать отдельные органы и ткани друг от друга по плотности в пределах 1-2%;получить изображение...

Կրծքավանադակի օրգանների (միջնորմ) ՀՏ

Органы грудной полости представляет собой комплекс из легких и органов средостения, расположенных в костно-тканевом каркасе. Что же такое средостение – это органокомплекс, состоящий из сердца, трахеи, пищевода, сосудов, вилочковой железы, лимфоузлов, окруженных жировой клетчаткой и расположенных в пространстве между легкими.Мультиспиральная компьютерная томографияна сегодняшний день является преимущественным методом диагностики состояния органов грудной полости. Исследование выполняется в аксиальной проекции, на вдохе, без контрастирования и...